MyDomain

14 Απριλίου 2021

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΤΗΝΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΑΥΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΦΑΡΜΑ ΠΑΤΕΡΑΣ”

 • Η εταιρεία μας δέχεται παραγγελίες για αγορά προϊόντων ΜΟΝΟ τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα επικοινωνίας, που αναγράφονται στον ιστότοπο μας.
 • Αντικατάσταση πωληθέντος προϊόντος και αποζημίωση πελάτη σε πρόβλημα που τυχόν παρουσιασθεί στο πωληθέν προϊόν (πτηνά, πουλερικά και λοιπά είδη) δεν θα γίνεται αποδεκτή, εφόσον ο εντοπισμός και ο έλεγχος του δεν έλαβε χώρα την στιγμή της παράδοσης του προϊόντος, και πριν την αναχώρηση του πελάτη από το χώρο παράδοσης της παραγγελίας, και αντίστοιχα η εταιρεία μας δεν ειδοποιήθηκε για αυτό εντός 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ από την παράδοση του.
 • Δεν αναγνωρίζεται οιαδήποτε ευθύνη της εταιρείας μας σε περίπτωση παρουσίασης και εντοπισμού προβλήματος σε πωληθέν προϊόν μας, εφόσον ο πελάτης παρέλαβε αυτό, το έλεγξε κατά το χρόνο παράδοσης της παραγγελίας και πριν την αναχώρηση του από το χώρο παράδοσης των πωληθέντων προϊόντων, και το βρήκε της αρεσκείας του.
 • Ακύρωση παραγγελίας και επιστροφή χρημάτων γίνεται δεκτή, ΜΟΝΟ πριν την αποστολή των πωληθέντων προϊόντων στον πελάτη. Σε περίπτωση αποστολής τους και άρνησης παραλαβής τους από τον πελάτη, δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων ούτε αντικατάσταση πτηνών και η εταιρεία μας επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα της περί κακοποίησης ζώων. Σε περίπτωση ακύρωσης της, πριν την αποστολή των προϊόντων, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να μας ενημερώσει, τηλεφωνικώς ή με email, με IBAN λογαριασμού για την επιστροφή των χρημάτων. Η επιστροφή χρημάτων γίνεται εντός 2 μηνών και μέσω τράπεζας Πειραιώς, ενώ η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν επιπλέον χρεώσεις της εκάστοτε τράπεζας.
 • Ο πελάτης υποχρεούται να παραλάβει τα πωληθέντα πτηνά αποκλειστικά και μόνο από τον χώρο ή γραφείο της εκάστοτε μεταφορικής εταιρείας, η οποία ανέλαβε την μεταφορά των πωληθέντων πτηνών. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη κατά την μεταφορά των πτηνών είτε αυτή γίνει με μεταφορική εταιρεία υποδείξεως του πελάτη, είτε με Ι.Χ, είτε με οιοδήποτε άλλο όχημα (π.χ φορτηγό αυτοκίνητο ή βαν) του πελάτη.
 • Η αποστολή και η παράδοση των προϊόντων γίνεται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία εξόφλησης της παραγγελίας. Η αποστολή και η παράδοση των προϊόντων δύναται να καθυστερήσει έως και 75 ημέρες από την ημερομηνία εξόφλησης τους, σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς και παράδοσης της παραγγελίας (π.χ. έλλειψη χώρου στην μεταφορική εταιρεία), ή/και σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί με τον πελάτη (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία του, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία του πελάτου - αγοραστού που έχει καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.
 • Σε τμηματικές αποστολές μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη καθυστέρηση απ' ότι αναφέρεται άνω. (Προστέθηκε στις 29/12/21)
 • Η εξόφληση των πτηνών γίνεται πριν την αποστολή και όχι τμηματικά. Αν η εταιρεία κρίνει ότι πρέπει να αποσταλεί η παραγγελία σε δόσεις για την ασφάλεια των πτηνών, τότε στην κάθε αποστολή θα υπάρχει και το αντίστοιχο παραστατικό (δελτίο αποστολής – απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο - δελτίο αποστολής), το ποσό των αντίστοιχων πτηνών. (Προστέθηκε στις 29/12/21)
 • Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον πελάτη – αγοραστή και μόνο, ενώ η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν τροποποίηση τιμών στην χρέωση μεταφορικών εξόδων.
 • Τα πωληθέντα πτηνά και πουλερικά είναι όλα εμβολιασμένα και υποχρεούται ο αγοραστής να επαναλάβει τα εμβόλια τους εντός 4 μηνών από την αγορά τους. Πιστοποιητικό εμβολιασμού δίνεται μόνο σε εμπόρους με τον αντίστοιχο κωδικό κατόπιν συνεννόησης πριν την παράδοση. Μετά την παράδοση των προϊόντων, η εταιρεία μας δεν φέρει την οιαδήποτε ευθύνη.
 • Η ηλικία των πωληθέντων πτηνών αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα,στον πελάτη, Πιστοποιητικά εκκολάψεως τους.
 • Οι φωτογραφίες της ιστοσελίδας μας, είναι ενδεικτικές αναφορικά με τον χρωματισμό και σωματική διάπλαση των πτηνών. Εφόσον δεν υπάρχει ο χρωματισμός που επιθυμεί ο πελάτης, η εταιρεία μας μπορεί να βάλει όποιον χρωματισμό υπάρχει διαθέσιμος στο ίδιο είδος πτηνού.
 • Οι ημερομηνίες διαθεσιμότητας των προς πώληση προϊόντων μας είναι ενδεικτικές, και όχι δεσμευτικές, καθότι τα προϊόντα της επιχειρήσεως μας (πτηνά, διάφορα είδη πουλερικών) είναι έμβια όντα (ζωντανοί οργανισμοί), και προς τούτο η διαθεσιμότητα τους προς πώληση ποικίλλει ανάλογα με τις ισχύουσες, ανά χρονική περίοδο, συνθήκες εκκόλαψης, διαβίωσης και διατροφής; τους. Η εταιρεία μας, λοιπόν, δεν φέρει την οιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που συγκεκριμένο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο προς πώληση τη χρονική στιγμή που επιθυμεί να το αγοράσει ο πελάτης.
 • Το βάρος και η αναπαραγωγή αυγών κάθε πτηνού είναι ενδεικτική ανάλογα με τις συνθήκες διαβίωσης υγιεινής και διατροφής του.
 • Για πτηνά κάτω των 4 μηνών, η εταιρεία μας δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την διάκριση τους, με βάση το φύλο τους ( θηλυκό ή αρσενικό ).
 • Δεν γίνεται καμία αποδοχή ευθύνης από μέρους της εταιρείας μας σε περίπτωση εντοπισμού χρόνιων ασθενειών και παθήσεων στα πωληθέντα προϊόντα μας, εφόσον, προηγουμένως, δεν προσκομιστεί στην εταιρεία μας σχετικός εργαστηριακός έλεγχος που αποδεικνύει την ασθένεια τους. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για συμβουλές που έχουν να κάνουν για εμβολιασμό ή φάρμακα κατά ασθενειών σε περίπτωση βλάβης ή μη ανταπόκρισης των πτηνών του πελάτη. Ο πελάτης αποκλειστικά και μόνο φέρει ευθύνη για τυχόν πρόκληση ζημιάς στην υγεία των πτηνών και την παρακολούθηση τους από εξειδικευμένο κτηνίατρο.
 • Οι πληροφορίες που παρέχονται από την εταιρεία μας σχετικά με την παραγωγή αυγών, το βάρος των πτηνών κλπ είναι μετρήσεις που έχουν γίνει με βάση τη σωστή διατροφή υγιών πτηνών. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την ανάπτυξη και παραγωγή αυγών μετά την παράδοση της παραγγελίας.
 • Σε περίπτωση τιμολόγησης των πτηνών πρέπει η εταιρεία μας να είναι ενήμερη πριν την παράδοση τους., καθότι μετά την έκδοση απόδειξης, η εταιρεία δεν δύναται να εκδώσει τιμολόγιο.
 • Όλες οι τιμές δύνανται να τροποποιηθούν από την εταιρεία μας ανά πάσα χρονική στιγμή, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και με βάση τη διαθεσιμότητα των προς πώληση προϊόντων Οι χρεώσεις γίνονται σε ευρώ.
 • Το www.farmapateras.gr διατηρεί κάθε δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε παραγγελία που περιλαμβάνει εσφαλμένες τιμές που ενδέχεται να προέκυψαν λόγω της εισαγωγής λανθασμένων δεδομένων, σφαλμάτων κώδικα, hacking, εσφαλμένης τιμολόγησης, λάθους μετάφρασης κλπ.
 • Πελάτης από την εταιρεία αναγνωρίζεται ο καταθέτης ή το ονοματεπώνυμο που υπάρχει στην αιτιολογία κατάθεσης.
 • Για οποιαδήποτε νομική διαφορά προκύψει με πελάτη, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της Επιχειρήσεως μας.
 • Ο πελάτης διάβασε τους παρόντες όρους, οι οποίοι αναρτώνται στον ιστότοπο της επιχειρήσεως μας www.farmapateras.gr και τους αποδέχεται.
e

Η φάρμα των ευτυχισμένων πουλερικών